Fiskeregler

· Antal fisk per fiskare  -  Det är endast tillåtet att spara en fisk per fiskare, övrig fisk skall återutsättas enligt beskrivning nedan.

· Återutsättning – All fisk som skall återutsättas återutsättes enligt följande regler, fuktig hand, dra den fram och åter så den får syre i sina gälar, och låt den simma iväg av egen kraft.

             OBS! OBS! OBS! Ingen fisk får lyftas upp på land! Man sätter sig i vattnet på knä,              med fisken i håven, i vattnet. När fisken visas för kompis eller kamera, lyfts den              upp korta stunder och sedan ner i håven igen. Skulle den sprattla till, hamnar den i              håven eller i vattnet – och inte på gräs eller sten. (Se bilden ovan)

· Vägning – Skall fisken vägas, görs detta med fisken i håven.

             Håvar – Inspektera allas håvar. Den som inte har C&R-håv (Catch & Release) måste              använda en av våra lånehåvar.

· Peang – Kolla att alla har peang (kroklossare). Den som inte har det, får låna.

             Markera spön – Märk upp allas spön med markeringstape. Förslagsvis vid 50, 60 resp              70 cm. Då blir det enkelt och skonsamt att mäta fisken.

· Gå helst två och två – för säkerheten. Ett benbrott i ensamhet är inte kul, och dessutom livsfarligt.

· Hulling Kravet är hullingslösa enkelkrokar på alla beten!!

· Drillning – Ingen lek med fisken. Den skall tas in så fort det går, speciellt viktigt när det är varmt i vattnet.

· Mete   Mete i alla dess former är strängt förbjudet!!

 

Fångstrapporter

· Fångstrapport skall fyllas i varje dag. Vid fiskets slut skall fångstrapporten lämnas på angiven plats.

            

Skräp

· Skräp får inte slängas ute– inte ens en linstump eller en cigarettfimp!

             Allt skall tas med hem! Stenhårt!

             Se till att alla rökare har t.ex. en filmburk att lägga sina fimpar i och samma gäller              för snusare, portionssnus skräpar ned.

 

Båtfiske

 

· Vid båtfiske rekommenderas flytväst. (Av godkänd typ)

 

· Kör försiktig för stenar och grund kan skada båt och elmotor.

 

· All eldning  i skog och mark är förbjuden utom på anvisade eldplatser där ved och tändmaterial skall finnas. Den som bryter detta är personligt ansvarig för konsekvenserna samt att denne blir avvisad från fortsatt fiske!

 

Allt fiske från båt och från land sker på egen risk.

Ordningsregler & fångstrapport

Textruta: Älgsjön när fiske är som bäst